Over ons

Muziek voor kinderen waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Graag maken wij dat wel vanzelfsprekend. We zien kinderen graag hun talenten ontdekken, samenwerken met andere kinderen uit de wijk en hun zelfvertrouwen groeien. Daarom zijn we De Muziekspeelplaats gestart.
Wij willen de groep kinderen en jongvolwassenen (van 0 tot 21 jaar) inspireren en helpen muziekspeelplaatsen succesvol te organiseren. Wij vinden dat ieder kind in aanraking moet kunnen komen met muziek, ook als daar bijvoorbeeld, geen geld voor is of wanneer een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking kinderen blokkeert muziek te maken. In de jeugdjaren van elk kind worden de keuzes gemaakt voor de rest van ieders leven. Wij willen hier graag een positief steentje aan bijdragen.

De Stichting Muziekspeelplaats heeft een culturele ANBI-status en ondersteunt (de opstart van) lokale muziekspeelplaatsen die – gesteund door vrijwilligers uit de buurt – kinderen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met muziek en andere kinderen. Die ondersteuning kent diverse vormen: kennis, netwerken, een website en indien mogelijk financieel.
Wij zijn een groep mensen die elkaar vinden vanuit onze liefde voor muziek en passie voor de ontwikkeling van het kind. De dagelijkse leiding ligt bij een klein bestuur.

Initiatiefnemer en founder van Stichting Muziekspeelplaats is Tjeerd Oosterhuis. Over zijn wens om project ‘De Muziekspeelplaats’ op te pakken, zegt hij het volgende:
“Als liedjesschrijver, componist en producer ben ik betrokken bij Kinderen voor Kinderen. Dat geeft erg veel voldoening, omdat het altijd fijn is om met kinderen te werken tijdens hun ontwikkeling. We leren dat muziek maken mensen op allerlei gebieden helpt, maar we merkten ook dat veel kinderen niet naar Kinderen voor Kinderen concerten (konden) komen! Waarschijnlijk omdat het niet voor alle gezinnen is weggelegd om bijvoorbeeld een muziek event te bezoeken. Maar er zou ook een veilige locatie in de buurt moeten zijn, waar kinderen samen muziek kunnen maken! Aangezien ik al jaren werkzaam ben in de muziekindustrie, wil ik graag iets terug doen voor kinderen. Speciaal voor hen voor wie het niet vanzelfsprekend is in de buurt met vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk samen muziek te maken. ‘De Muziekspeelplaats’ gaat initiatiefrijke buurtbewoners – Boegbeelden – helpen om een succesvolle muziekspeelplaats te organiseren.

In Nederland hebben we tal van voetbalveldjes en speelplekken op straat, ook in achterstandswijken. Er zijn echter heel weinig plekken waar kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met muziek. Ze kunnen wel op straat voetballen, maar muziekles is om verschillende redenen niet voor ieder kind even toegankelijk. Stichting Muziekspeelplaats helpt hierbij!”

Reacties gesloten.